Formand

Generalforsamlingen

Indkaldelse til Generalforsamlingen Der indkaldes herved til generalforsamling Vester Kvatersgade 20, 2650 HvidovreTirsdag 27/02 2024 18.30 – 22.00 Der vil blive serveret kaffe/the og småkagerAlle forslag til vedtægtsændringer og andre indkommende forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før og senest 20. februar, sendes til mail: info@monarchs.dk Dagsorden: Valg af dirigent.Bestyrelsen forslår Bo …

Generalforsamlingen Læs mere »