Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes herved til generalforsamling i Avedøre Monarchs.

Vester Kvartersgade 20, 2650 Hvidovre
Søndag d. 12. februar 2023 kl. 14.00–16.00
Der vil blive serveret kaffe/the og småkager

Alle forslag til vedtægtsændringer og andre indkommende forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før og sendes til mail info@monarchs.dk

Dagsorden:

 • Valg af dirigent
  Bestyrelsen foreslår Bo Frederiksen
 • Valg af referent
  Bestyrelsen foreslår Mette Jacobsen
 • Formandens beretning
 • Kasserens beretning
  Herunder godkendelse af regnskab 2022 og budget 2023
 • Behandling af indkomne forslag
  Debat om udtræden af AIF og indtræden i HIF
 • Valg til bestyrelse
  På valg i år er:
  Bestyrelsesmedlem Jonas Mikkelsen (modtager genvalg)
  Kasserer Tina Petersen (modtager genvalg)
  Bestyrelsesmedlem Schott Jørgensen (modtager ikke genvalg)
  Bestyrelsen indstiller Mads Møller Jacobsen som nyt medlem af bestyrelsen
 • Valg af suppleanter
  1. suppleant
  2. suppleant
 • Eventuelt

Indkaldelse til ekstraordinær
generalforsamling

Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Avedøre Monarchs.

Vester Kvartersgade 20, 2650 Hvidovre
Søndag d. 12. februar 2023 kl. 16.15–17.00

Dagsorden:

 • Forslag til vedtægtsændring
  Udtrædelse af Avedøre Idrætsforening og indtrædelse i Hvidovre Idrætsforening
 • Eventuelt andre indkomne forslag