Generalforsamlingen

Indkaldelse til Generalforsamlingen

Der indkaldes herved til generalforsamling Vester Kvatersgade 20, 2650 Hvidovre
Tirsdag 27/02 2024 18.30 – 22.00

Der vil blive serveret kaffe/the og småkager
Alle forslag til vedtægtsændringer og andre indkommende forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før og senest 20. februar, sendes til mail: info@monarchs.dk

Dagsorden:

Valg af dirigent.
Bestyrelsen forslår Bo Frederiksen
Formandens beretning.
Kassernes beretning.
Godkendelse af regnskab for 2023
Godkendelse af budget for 2024
Behandling af indkomne forslag:
Valg til bestyrelse:
På valg i år er:
Formand Michael Nielsen Modtager genvalg
Næstformand Glenn Damborg Modtager genvalg
Menig Nicolas Christensen Modtager genvalg

Valg af suppleanter.

suplant.
suplant.

Evt.