Rss Feed twitter facebook

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes i Huset, Byvej 58, 2650 Hvidovre onsdag den 1. april 2015 kl 18.

Alle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før og senest 25. april 2015, på birgitthe@bernild.dk

Dagsorden:

Valg af dirigent

Formandens beretning

Valg til bestyrelse:
Valg af formand
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af revisor
Valg af suppleanter
Evt.

Til information uddrag af vedtægterne § 6:

Bestyrelsen består af minimum 5 medlemmer og formanden vælges af generalforsamlingen, medens bestyrelsen konstituerer sig med:

Næstformand
Kasserer
Sekretær

Formanden vælges for 2 år ad gangen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges også for 2 år ad gangen, således at halvdelen afgår hvert år.

og af § 10

Valg af formand. (Lige år)
Valg af bestyrelsesmedlemmer (næstformand og kasserer vælges i ulige år og de to øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år)

Facebook twitter linkedin stumbleupon digg reddit favorites more

AIF NFA Monarchs | Byvej 58 | 2650 Hvidovre | Danmark | info@monarchs.dk. Designed by Cool Websites

Thanks to Fast Loans, weiterbildung, webdesign berlin