Gereralforsamling 29 november 2014

27. oktober 2014

Der indkaldes herved til generalforsamling, som afholdes i Huset, Byvej 58, 2650 Hvidovre

Lørdag den 29 november 2014 16:00

Der vil blive serveret kaffe/the og småkager.

Alle forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 8 dage før og senest 21. november 2014, sendes til mail stiras@hotmail.com eller birgitthe@bernild.dk.

Dagsorden:

Valg af dirigent.

Formandens beretning

Kasserens beretning.
Godkendelse af regnskab
Godkendelse af budget for 2015
Behandling af indkomne forslag:
Valg til bestyrelse:

På valg i år er:
Næstformand Christina Petersen (modtager genvalg)

Kasserer Tina Pedersen (modtager genvalg)

Bestyrelsesmedlem Henrik Olsen

Valg af suppleanter.
Evt.