Indkaldelse til generalforsamling

31. januar 2014

Der indkaldes herved til generalforsamling, som afholdes hos Birgitthe Bernild på Bymuren 157 4TV, 2650 Hvidovre tirsdag 18. februar 2014 kl. 18:00

Der vil blive serveret kaffe/the og småkager.

Alle forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 8 dage før og senest 10. februar 2014, sendes til mail stiras@hotmail.com eller e-tuxen@hotmail.com.

Dagsorden:

• Valg af dirigent.
• Formandens beretning (som kan læses her)
• Kassernes beretning.
• Godkendelse af regnskab
• Godkendelse af budget for 2014
• Behandling af indkomne forslag:
• Valg til bestyrelse:
• På valg i år er:
• Formand Emil Tuxen (Modtager ikke genvalg)
• Næstformand Christina Petersen (Modtager genvalg)
• Menigmedlem Oliver Pedersen (Modtager ikke genvalg)
• Menigmedlem Henrik Olsen (Modtager genvalg)
• Menigmedlem Sonny Faarborg (Modtager ikke genvalg)
• Menigmedlem Michael (Storebror) (Modtager (måske) genvalg)
• Valg af suppleanter.
• Evt.